Basisschool de Welp

Basisschool de Ichthus vond de naam niet meer matchen bij de visie. De vraag kwam of wij ze daar mee zouden kunnen helpen en uiteindelijk daar gestalte aan te geven middels een verfrissende Corporate identity. Wij hebben aangegeven dat de keuze voor een naam een proces is. Het moet uit het team komen en wordt daardoor vervolgens ook door het team worden gedragen. Wij zijn gestart om op zoek te gaan naar de persoonlijke kernwaarden en kernkwaliteiten. Met deze gegevens hebben we gekeken naar de overlap (het collectief) van waaruit wij met een naamvoorstel en een belofte kwamen. ‘De Welp’ was geboren en “jouw ontdekkingstocht maken we samen” was de daarbij behorende belofte. Het is geweldig om te zien dat bij de interne presentatie (opbouwend filmpje) dit enthousiast werd ontvangen. Wij kunnen geen groter compliment ontvangen dan: “ja dit zijn wij”.

Identiteit

Nadat de naam en belofte was geformuleerd werd de corporate identity opgetuigd. Bij het logo wilden wij o.a. de driehoeksverhouding (docent – kind – ouder) als elementen gebruiken. Ook de transparantie moest hierin naar voren komen. Dat de kinderen als geslepen diamantjes werden voorbereid op voortgezet onderwijs is het uiteindelijke doel van de Welp.

Doelstelling

Marketing is vaak bij het basisonderwijs van ondergeschikt belang. De Welp begreep dat dit echt wel belangrijk is om o.a. het leerlingenaantal niet drastisch (in tijden van vergrijzing) te zien dalen. Als het duidelijk is waar je voor staat en deze merkbeleving wordt duidelijk gecommuiceerd moet dat zijn vruchten afwerpen (intern als extern). Met trots mogen wij zeggen dat de Welp een gestage groei heeft! Mission accomplished!!!

Jouw ontdekkings tocht maken we samen

De identiteit van een organisatie of school gaat verder dan de kernwaarden, belofte of het inzichtelijk hebben van je ‘Why’ (Golden circle). Hoe je dit vertaalt naar de praktijk is een vervolg om hier gehoor aan te geven hebben hiervoor een vervolgsessie georganiseerd. Uiteindelijk vielen wij helemaal met de neus in de boter toen wij hoorden dat er een nieuwe school zou worden gebouwd. Hiervoor moesten wij het ‘Programma van Eisen’ samenstellen. Ingredienten waren: de visie, de kernwaarden en het onderwijssysteem. Aangezien wij toch redelijk buiten de lijntjes kunnen kleuren, zijn wij met een voorstel gekomen waar wij de authentieke klaslokalen hebben losgelaten en (open)ruimtes voorgesteld zoda ieder kind zijn eigen vertrouwde plek kan vinden. Hierin moet je denken aan een natuurkamer, een samenwerkplek, een stilteplek, een muziekruimte, etc.